Paremk Nacionalinė apklausa Programa
Grėsmės valstybingumui

Prieš 30 metų iškovoję nepriklausomybę, turime padaryti viską, kad Lietuva daugiau niekada nebūtų okupuota. Tradiciniai kariniai iššūkiai šiandien niekur nedingo, be to, šalia jų atsiranda naujos kartos hibridinės grėsmės, kurios orientuotos ardyti mūsų visuomenę, išnaudoti jos silpnybes ir silpninti Lietuvos valstybingumą.

Grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui gali tapti ir įvairios pandemijos, tokios kaip COVID-19, jeigu Lietuva bus nepasirengusi šias grėsmes laiku identifikuoti ir efektyviai suvaldyti. Akivaizdu, kad mums trūksta žvalgybinių gebėjimų – tai įrodė faktas, kad šių metų vasario mėnesį paskelbtame „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ nebuvo identifikuota COVID-19 grėsmė.

Šių iššūkių kontekste sėkmingai kurti stiprią ir apsiginti pasiruošusią Lietuvą pavyks tik tada, jei mūsų visuomenė bus atspari naujos kartos hibridinėms grėsmėms ir propagandai, veiks vieninga ir efektyvi grėsmių ir rizikų valdymo sistema, Lietuva turės gerai aprūpintą ir gerbiamą kariuomenę, modernią ginkluotę, nepriklausomą energetikos sistemą.

Mums priešiškoms valstybėms nedviprasmiškai rodant agresijos apraiškas, Lietuvai tampa gyvybiškai svarbus tokių tarptautinių žaidėjų kaip NATO ar ES vaidmuo, todėl turime dėti visas pastangas, kad per artimiausius metus būtų sudarytos geriausios įmanomos sąlygos adekvačiai finansuoti gynybą ir plėsti infrastruktūrą, ir sulaukti mūsų sąjungininkų savitarpio pagalbos ginkluoto užpuolimo atveju. Mums svarbu, kad NATO sustiprintų savo atgrasymo pajėgumus visame rytiniame Aljanso flange.

Šalia stiprių konvencinių pajėgumų, NATO saugumo garantijų ir Lietuvos gynybos planų, mums reikia išsilavinusių, kūrybiškų, kritiškai mąstančių žmonių ir stiprių bendruomenių, kurios būtų pajėgios pasipriešinti išorės grėsmėms ir propagandai. Taip pat reikalinga pilietinio pasipriešinimo sistema ir koordinuotas žmonių tinklas, kurie būtų pasirengęs tiek partizaniniam karui, tiek nesmurtiniam pasipriešinimui.

1. Sinchronizuosime Lietuvos elektros sistemą su žemynine Europa.

Užtikrinsime, kad būtų įgyvendintos visos reikalingos prisijungimo prie Kontinentinės Europos tinklų (KET) techninės sąlygos ir kuo skubiau sinchronizuotasi su KET. Parengsime mūsų elektros energetikos sistemą, kad ji veiktų nepriklausomai. Pradėjus krauti branduolinį kurą į Astravo AE pirmąjį reaktorių, privalome pasitraukti iš BRELL sutarties ir įgyvendinti priemones, reikalingas apriboti elektros srautus iš Astravo AE, tokiu būdu užkertant galimybę jai naudotis Lietuvos elektros energetikos sistema.

2. Laikysimės absoliučios Astravo AE ekonominės blokados.

Principingai išlaikysime valstybės nuostatą, kad Astrave statoma branduolinė jėgainė negali būti eksploatuojama, jokiais būdais nepirksime elektros energijos iš Baltarusijos, jei ji pradėtų veikti. Užtikrinsime, kad nebūtų jokio tiesioginio bendradarbiavimo su Baltarusija jokiais branduolinės energetikos klausimais ir tokiu būdu neprisiimsime atsakomybės dėl Astravo AE nesaugumo rizikų.

3. Didinsime NATO kolektyvinės gynybos pajėgumus mūsų regione.

Lietuvos interesas – siekti, kad Aljanso struktūros būtų arčiau kylančių grėsmių ir NATO greitai reaguotų krizės atveju. Sieksime, kad NATO turėtų pastiprinimo strategiją, ypač kovodama su karinės izoliacijos priemonėmis Suvalkų koridoriuje ir Baltijos jūroje. Sieksime, kad NATO gynybos planai Baltijos šalims ir Lenkijai būtų nuolat atnaujinami, skatinsime greičiau priimti sprendimus, jei reikėtų keisti Aljanso ir NATO vadaviečių išdėstymą ir skirti daugiau dėmesio NATO rytiniam flangui. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse turi tapti sudėtine oro gynybos dalimi. Oro gynyba užtikrintų, kad prireikus Baltijos šalis pasiektų sąjungininkų pagalba.

4. Padėsime augti Šaulių sąjungai ir skatinsime piliečius įsitraukti ginant valstybę.

Pasiūlysime paskatas gyventojams, savanoriškai nusprendusiems ginti mūsų valstybę. Užtikrinsime, kad Šaulių sąjungos nariais taptų įvairių sričių ekspertai, tai būtų kiekybiškai skaitlinga organizacija, kartu su profesionaliąja kariuomene ginanti Lietuvos teritoriją. Užtikrinsime, kad Krašto apsaugos ministerija Šaulių sąjungai teiktų didesnę metodinę pagalbą ir materialinį palaikymą. Šauliams ir kariams savanoriams sudarysime palankesnes sąlygas ginklams įsigyti. Tai pasikeitusios geopolitinės situacijos kontekste leistų operatyviau reaguoti į iškylančius iššūkius, kai reakcijos laikas tampa labai svarbiu veiksniu, atgrasančiu potencialų agresorių nuo karinės jėgos naudojimo šalies teritorijoje.

5. Įgyvendinsime vertybėmis grįstą geopolitiką.

Būsime ištikimi demokratijos vertybėms ir sieksime jas įtvirtinti visoje euroatlantinėje erdvėje. Santykiuose su tokiomis valstybėmis kaip Kinija išlaikysime valstybinį stuburą. Vadovausimės demokratijos vertybėmis ir remsime žmogaus teisių ir demokratijos šalininkus Kinijoje, nepaisant, kad ši šalis yra svarbi mūsų prekybos partnerė ir didžiausia eksporto rinka Azijoje.

Lietuva neturi patekti į situaciją, kai Kinijos investicijos ir ekonominė priklausomybė ims veikti mūsų šalies politinius sprendimus. Griežtinsime investicijų į strategines ūkio šakas ir kritinę infrastruktūrą atitikties nacionaliniam saugumui vertinimą. Veikdami ES kursime vieningą Bendrijos požiūrį ir politiką santykiuose su Kinija.

6. Ugdysime visuomenės atsparumą propagandai ir kovosime prieš Fake News.

Telksime visuomenės iniciatyvas kovai su dezinformacija ir informacinėmis atakomis. Stiprinsime pilietinio ugdymo pamokas mokyklose, taip ugdydami kritinį visuomenės mąstymą. Priimsime įstatymų pakeitimus, leidžiančius mažinti Lietuvoje transliuojamos ir retransliuojamos rusiškos televizinės produkcijos kiekį ir labiau integruotis į europietišką informacinę erdvę. Plėsime Lietuvos radijo ir televizijos komisijos funkcijas, kad ji užkardytų Lietuvoje tautinę nesantaiką ir neapykantą kurstančius tinklapius. Stiprinsime privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą, ypač siekiant užtikrinti kritinės infrastruktūros kibernetinę apsaugą, aktyviau informuosime visuomenę apie kibernetinėje erdvėje kylančius pavojus.

Sėkmės kriterijai
2025
2025 Šiandien
BVP dalis gynybai pasieks 2,5 proc. Šiandien – 2 proc.
Šaulių sąjungos narių skaičius padidės iki 15 tūkst. Šiandien – 11 tūkst.
Ne mažiau kaip 55 proc. Lietuvos gyventojų bus nusiteikę ginkluoto konflikto atveju ginti Lietuvą. Šiandien – 42 proc.